ગુજરાતી

માં માકણિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માકણિયું1માંકણિયું2

માકણિયું1

વિશેષણ

 • 1

  માકણવાળું.

ગુજરાતી

માં માકણિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માકણિયું1માંકણિયું2

માંકણિયું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  માકણિયું; માકણવાળું.

 • 2

  માકણ ભરાઈ રહે તેવું કાણાંવાળું પાટિયું.

 • 3

  માકણ જેવી ગંધવાળું એક જીવડું.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  માકણ ભરાઈ રહે તેવું કાણાંવાળું પાટિયું.

 • 2

  માકણ જેવી ગંધવાળું એક જીવડું.