માખણ ચોપડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માખણ ચોપડવું

  • 1

    ખુશામત કરવી.