માખીના ટાંગા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માખીના ટાંગા જેવું

  • 1

    નબળું; દૂબળું; પાતળું.