માખ ડૂબી જવી (તેલમાં) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માખ ડૂબી જવી (તેલમાં)

  • 1

    ઢીલું થઈ ચૂપ ઊભું રહેવું; વીલું પડી જવું.