માગણીમાં ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માગણીમાં ચડવું

  • 1

    વધારે કિંમતે માગણી કરવી.