માગ્યા મેહ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માગ્યા મેહ

  • 1

    માગ કે જરૂર પ્રમાણે મેઘ (વરસવા).