માગ્યા મેહ વરસવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માગ્યા મેહ વરસવા

  • 1

    જોઈએ તે પ્રમાણે વરસાદ પડવો; રામરાજ્ય પ્રવર્તવું.