માગી ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માગી ખાવું

  • 1

    ભીખ વડે જીવવું.