માગ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માગ આપવો

  • 1

    જગા કરી આપવી.

  • 2

    સત્કારવું.