માગ મૂકવો (-ની આગળ) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માગ મૂકવો (-ની આગળ)

  • 1

    -થી ઊતરતું હોવું.