માગ મુકાવવો (-ની પાસે) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માગ મુકાવવો (-ની પાસે)

  • 1

    ચડિયાતાપણું કબૂલ કરાવવું; પ્રતિષ્ઠાનું પદ પ્રાપ્ત કરવું.