માછલાં ધોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માછલાં ધોવાં

  • 1

    ખૂબ વઢવું કે ફિટકારવું; ઝાટકણી કાઢવી.