ગુજરાતી

માં માછલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માછલી1માછલી2

માછલી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક જળચર પ્રાણી.

ગુજરાતી

માં માછલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માછલી1માછલી2

માછલી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પગની આંગળીએ પહેરવાનો માછલી આકારનો વેઢ.