માટલી આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માટલી આપવી

  • 1

    તે પાત્ર આપવાનો વિધિ કરવો.