માટલું પૂરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માટલું પૂરવું

  • 1

    પાપડ વગેરેથી ભરીને લગ્ન-પ્રસંગે માટલું આપવું.