માટીમાં મળી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માટીમાં મળી જવું

  • 1

    ધૂળ ભેગું થવું; ફના થવું; મટી જવું.