માંડવો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માંડવો આવવો

  • 1

    છોડી જન્મવી.