માંડવો બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માંડવો બાંધવો

  • 1

    મંડપ રચવો.

  • 2

    લાક્ષણિક ફજેત કરવુ.