માત્રાત્મક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માત્રાત્મક

વિશેષણ

  • 1

    માત્રા-માપવાળું.

  • 2

    માત્રામેળવાળું.