માતાનો હાથો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માતાનો હાથો હોવો

  • 1

    માતાની ખાસ કૃપા હોવી.