માતા આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માતા આવવાં

  • 1

    શરીરમાં દેવીનો પ્રવેશ-આવેશ થવો.