માતા ખાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માતા ખાય

  • 1

    મર, મુઓ, એ ભાવનો ઉદ્ગાર.