માતા નમવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માતા નમવાં

  • 1

    શીતળાનો રોગ મટવા લાગવો; ઓરી ઇ૰ ના દાણા કરમાવા.