માતા નીકળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માતા નીકળવાં

  • 1

    શીતળાનો રોગ થવો.