માતા પધારવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માતા પધારવાં

  • 1

    ઓરી નીકળવાં; શીતળાનો રોગ થવો.