માતા શોધે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માતા શોધે

  • 1

    મર, મુઓ, એ ભાવનો ઉદ્ગાર.