માથેથી ઉતારી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથેથી ઉતારી નાખવું

  • 1

    જવાબદારી કાઢી નાખવી.