માથેથી ટપલો ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથેથી ટપલો ઉતારવો

  • 1

    મહેણું-કહેતી દૂર કરવાં.