માથેથી ટોપલો ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથેથી ટોપલો ઉતારવો

  • 1

    જવાબદારી કાઢી નાખવી.