માથાથી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાથી જવું

  • 1

    કાબૂ બહાર જવું.

  • 2

    વંઠી જવું.