માથાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાનું

  • 1

    પહોંચી વળે તેવું; સવાયું.