માથાના કકડા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાના કકડા થવા

  • 1

    સખત માથું દુઃખવું.