માથાની તુંબડી રહી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાની તુંબડી રહી જવી

  • 1

    મનમાં બહુ ચિંતા રહેવી.

  • 2

    બહુ ભાર વહેવો.