માથાનો ઘા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાનો ઘા

  • 1

    વસમું ને અસહ્ય (કટુ વચન, ફટકો ઇ૰).