માથાનો મણિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાનો મણિ

  • 1

    શોભા આપનાર વડીલ.

  • 2

    પતિ.