માથાનું છત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાનું છત્ર

  • 1

    આશ્રય આપનાર વડીલ; ગુરુજન.