માથાનું ફાટેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાનું ફાટેલ

  • 1

    કોઈનું કહ્યું ન માને તેવું; મિજાજી ને હઠીલું.