ગુજરાતી

માં માથાફરેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માથાફરેલ1માથાફરેલું2

માથાફરેલ1

વિશેષણ

  • 1

    મિજાજી; ક્રોધી; માથાનું ફરેલું.

ગુજરાતી

માં માથાફરેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માથાફરેલ1માથાફરેલું2

માથાફરેલું2

વિશેષણ

  • 1

    મિજાજી; ક્રોધી; માથાનું ફરેલું.