માથાફરેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાફરેલ

વિશેષણ

  • 1

    મિજાજી; ક્રોધી; માથાનું ફરેલું.

માથાફરેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાફરેલું

વિશેષણ

  • 1

    મિજાજી; ક્રોધી; માથાનું ફરેલું.