માથામાં ગજ ઘાલ્યા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથામાં ગજ ઘાલ્યા હોવા

  • 1

    માથામાર હોવું.