માથામાં ટપલા વાગવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથામાં ટપલા વાગવા

  • 1

    ઠોકરો ખાવી; દુઃખ મુશ્કેલીનો અનુભવ થવો.