માથામાં ધુમાડો ભરાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથામાં ધુમાડો ભરાવો

  • 1

    અણસમજ કે ગેરસમજ હોવાં.