માથામાં ધુમાડો રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથામાં ધુમાડો રાખવો

  • 1

    મિજાજ કે ગુમાન રાખવાં.