માથામાં ભૂસું ભરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથામાં ભૂસું ભરાવું

  • 1

    ગેરસમજ કે હઠ વ્યાપવી.