માથામાં મારીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથામાં મારીને

  • 1

    પરાણે; બળાત્કારે ઉદા૰ માથામાં મારીને લઈશ.