માથામાં વહેર ભરાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથામાં વહેર ભરાવો

  • 1

    મગરૂરી આવવી; પતરાજખોર થવું.