માથાવટી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાવટી પડવી

  • 1

    સાલ્લાના માથા ઉપર રહેતા ભાગને તેલના ડાઘા પડવા.