માથાવટી હલકી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાવટી હલકી પડવી

  • 1

    આબરૂ હલકી પડવી.