માથા ઊતરતું કામ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથા ઊતરતું કામ

  • 1

    માથાઉતાર કરેલું કામ; બેકાળજીથી કરેલું કામ.