માથા વગરનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથા વગરનું

  • 1

    નીડર; જીવનની દરકાર વિનાનું.