માથે અંકુશ હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે અંકુશ હોવો

  • 1

    ઉપરનો દાબ કે રોક હોવા.